Guangdong Sunrain Air Source Energy Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality air source heat pump \ heat pump water heater \ low temperature heat pump 2017-05-05 ~ 2020-05-04
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
The embedded tank ZL 2016 2 1433026.6 The embedded tank UTILITY_MODEL 2017-07-07 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
sunrain 20229382 sunrain Home Appliances>>Water Heaters>>Heat Pump Water Heaters,Home Appliances>>Home Heaters>>Electric Heaters,Electrical Equipment & Supplies>>Solar Energy Products>>Solar Energy System(Old) 2017-07-28 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 41 - 50 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này